Nerugals Jevgenijs

编辑:小的网互动百科 时间:2020-01-21 11:05:52
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Nerugals Jevgenijs,拉脱维亚籍足球运动员。
外文名
Nerugals Jevgenijs
国    籍
拉脱维亚
出生日期
1989年2月26日
运动项目
足球

Nerugals Jevgenijs场上位置

编辑
守门员

Nerugals Jevgenijs职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2009 - 2009迪纳堡
2010 - 2011达乌加瓦
2012 - 2014达乌加瓦

Nerugals Jevgenijs荣誉

编辑
时间
  
球队
  
联赛
  
2012达乌加瓦SMScredit.lv Virsliga
[1] 
参考资料